ХIІ Национална олимпиада по астрономия
2008-2009 г.

Първият кръг беше задочен. Крайният срок за предаване на решенията беше 15 януари 2009 г. Участваха около 900 ученици от 37 населени места на страната.

Вторият кръг се проведе на 8 март 2009 г. Участваха 455 ученици от над 30 населени места.

Списък на допуснатите до ІІІ кръг участници можете да видите тук.

Третият кръг се проведе на 10-12 април 2009 г. Домакин беше Астрономическата обсерватория при Младежки център в гр. Хасково. Участваха 64 ученици от VІІ до ХІІ клас от окло 20 населени места. За първи път националният кръг се проведе в три тура - теоретичен, практически и наблюдателен. Наблюдателният тур беше само пробен.

Задачи и решения
V-VІ клас
-
VІІ-VІІІ клас
ІХ-Х клас
ХІ-ХІІ клас

От 29 юни до 11 юли 2009 г. се проведе подготвителен лагер за ХІV Международна олимпиада по астрономия. В края на лагера се състоя подборен кръг, чрез който бяха определени членовете на българския национален отбор.

Подборен кръг - задачи и решения

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър