Министерство на образованието и науката

Катедра Астрономия към Физическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Народните астрономически обсерватории и планетариуми в България


Съставители на задачите

ЕваЕва Божурова - Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", Варна

 

 

 

Захари

 

Захари Дончев - Институт по астрономия към Българска академия на науките

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър