VІІІ Национална олимпиада по астрономия
2004-2005 г.

Първият кръг беше задочен. Крайният срок за предаване на решенията беше 9 ноември 2004 г.

Вторият кръг се състоя на 18 декември 2004 г. в 25 града на България.

Резултатите от ІІ кръг можете да видите тук.

Третият кръг се проведе на 5 март 2005 г. в гр.Стара Загора В него участваха 73 ученици от 22 града.

Резултатите от ІІІ кръг можете да видите тук.

Задачи и решения
VІІ-VІІІ клас
ІХ-Х клас
ХІ-ХІІ клас

На 14 юли 2005 г., след 10-дневен подготвителен лагер, се състоя подборен кръг за избиране на членовете на националния отбор, който ще участва в Х Международна олимпиада по астрономия.

Подборен кръг - задачи и решения

Състава на националния отбор можете да видите тук.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър