ХІ Национална олимпиада по астрономия
2007-2008 г.

Първият кръг беше задочен. Крайният срок за предаване на решенията беше 15 януари 2008 г.. Участваха около 650 ученици от 40 градове и села от страната.

Вторият кръг се проведе на 2 март 2008 г. В него участваха 272 ученици от около 35 населени места.

Списък на най-добрите участници от 5-6 клас и списък на допуснатите от другите възрастови групи до третия кръг можете да видите тук.

Третият кръг се проведе на 10 май. Домакин беше народната астрономическа обсерватория и планетариум "Джордано Бруно" в гр. Димитровград. Участваха 59 ученици от VІІ до ХІІ клас. Списък на най-добре представилите се участници можете да видите тук.

Задачи и решения
V-VІ клас
-
VІІ-VІІІ клас
ІХ-Х клас
ХІ-ХІІ клас

От 7 до 18 юли 2008 г. се проведе подготвителен лагер за ХІІІ Международна олимпиада по астрономия. В края на лагера се състоя подборен кръг, чрез който бяха определени членовете на българския национален отбор.

Подборен кръг - задачи и решения

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър