Завърши вторият кръг на
XXI Национална олимпиада по астрономия.

Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват тук и в сайта на Министерството на образованието и науката. На 15 януари 2018 г. завърши крайният срок за предаването на решенията на задачите.

І кръг - задачи и решения

Вторият кръг се проведе на 24 февруари 2018 г.

IІ кръг - задачи и решения

Националният (трети) кръг се проведе на 4-6 май 2018 г. в гр. Кързжали.

ІII кръг - задачи и решения
Теоретичен тур
Практически тур

Подготвя се обновление, при което в раздела Предишни олимпиади ще бъдат добавени задачите от липсващите в момента олимпиади от последните няколко години. Засега тези липсващи задачи могат да се намерят тук.

Помощ при подготовката за всички кръгове на олимпиадата можете да получите от астрономическите обсерватории, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията.

Учебният материал, върху който се съставят задачите и с който ви препоръчваме да се запознаете, за да участвате успешно в олимпиадата, можете да видите в раздела Необходими знания.

Списък на препоръчителната литература можете да видите тук.

Полезни съвети за участниците в олимпиадата

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър