Започна новата
XXIІI Национална олимпиада по астрономия.

Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват тук и в сайта на Министерството на образованието и науката. На 12 януари 2020 г. беше крайният срок за предаването на решенията на задачите.

І кръг

Задачи

Решения

На 16 феврари се проведе вторият кръг на олимпиадата.

ІI кръг

Задачи

Решения

На 27 юни се проведе третият кръг на олимпиадата.

IІI кръг

Задачи

Решения

Подготвя се обновление, при което в раздела Предишни олимпиади ще бъдат добавени задачите от липсващите в момента олимпиади от последните няколко години.

Задачите от последните няколко олимпиади могат да се намерят тук.

Задачите от по-старите олимпиади се намират в раздела Предишни олимпиади.

Помощ при подготовката за всички кръгове на олимпиадата можете да получите от астрономическите обсерватории, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията.

Учебният материал, върху който се съставят задачите и с който ви препоръчваме да се запознаете, за да участвате успешно в олимпиадата, можете да видите в раздела Необходими знания.

Списък на препоръчителната литература можете да видите тук.

Полезни съвети за участниците в олимпиадата

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2020 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър