Започна новата
XXVII Национална олимпиада по астрономия.

Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват тук и в сайта на Министерството на образованието и науката.

Крайният срок за предаване на решенията беше 13 януари 2024 г.

I кръг

Задачи

Решения

Вторият кръг се проведе на 25 февруари 2024 г. Участваха 963 ученици от цялата страна.

Този кръг е последен за възрастовата група 5-6 клас. Най-добрите от тях ще получат грамоти, а отлично представилите се - малки награди.

II кръг

Задачи

Решения

Подготвя се обновление, при което в раздела Предишни олимпиади ще бъдат добавени задачите от липсващите в момента олимпиади от последните няколко години.

Задачите от последните няколко олимпиади могат да се намерят тук.

Задачите от по-старите олимпиади се намират в раздела Предишни олимпиади.

Помощ при подготовката за всички кръгове на олимпиадата можете да получите от астрономическите обсерватории, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията.

Учебният материал, върху който се съставят задачите и с който ви препоръчваме да се запознаете, за да участвате успешно в олимпиадата, можете да видите в раздела Необходими знания.

Списък на препоръчителната литература можете да видите тук.

Полезни съвети за участниците в олимпиадата

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2021 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър