ХIІІ Национална олимпиада по астрономия
2009-2010 г.

Първият кръг беше задочен. Крайният срок за предаване на решенията беше 15 януари 2010 г. Участваха около 750 ученици от различни населени места.

Вторият кръг се проведе на 6 март. Участваха 636 ученици от различни населени места.

Списък на класиралите се за участие в третия кръг можете да видите тук.

Третият кръг се проведе на 9-10 април в гр. Силистра. Домакин на олимпиадата беше Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей". Участваха 60 ученици от над 20 населени места.

Информация за най-добре представилите се можете да намерите тук.

Задачи и решения
V-VІ клас
-
VІІ-VІІІ клас
ІХ-Х клас
ХІ-ХІІ клас

От 1 до 12 юли 2010 г. в гр. София се проведе подготвителен лагер за ХV Международна олимпиада по астрономия. В края на лагера се състоя подборен кръг, чрез който бяха определени членовете на българския национален отбор.

Подборен кръг - задачи и решения

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър