Х Национална олимпиада по астрономия
2006-2007 г.

Първият кръг на Х Национална олимпиада по астрономия беше задочен. Крайният срок за предаване на решенията беше 15 януари 2007 г. Участваха около 550 ученици от 28 населени места.

Вторият кръг се проведе на 4 март 2007 г. Участваха
279 ученици от 23 населени места. Имената на най-добре представилите се ученици от V до ХІІ клас и списък на участниците, които бяха допуснати до ІІІ кръг, можете да видите тук.

Третият кръг се състоя на 12 май 2007 г. Домакин беше Народната астрономическа обсерватория и планетариум в гр. Ямбол. Участваха 53 ученици от VІІ до ХІІ клас. Имената на най-добрите можете да видите тук.

Задачи и решения
V-VІ клас
-
VІІ-VІІІ клас
ІХ-Х клас
ХІ-ХІІ клас

На 12 юли 2007 г., след 10-дневен подготвителен лагер, се състоя подборен кръг за избиране на членовете на националния отбор, който участва в ХІІ Международна олимпиада по астрономия.

Подборен кръг - задачи и решения

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър