ІХ Национална олимпиада по астрономия
2005-2006 г.

Първият кръг беше задочен. Крайният срок за предаване на решенията беше 15 януари 2006 г.
Участваха около 600 ученици от 29 населени места.

Вторият кръг се проведе на 19 февруари с 304 участници от 26 населени места.

Резултатите от ІІ кръг можете да видите тук.

В ІІІ кръг участваха 51 ученици от 18 населени места.

Резултатите от ІІІ кръг можете да видите тук.

Задачи и решения
V-VІ клас
-
VІІ-VІІІ клас
ІХ-Х клас
ХІ-ХІІ клас

На 15 юли 2006 г., след 10-дневен подготвителен лагер, се състоя подборен кръг за избиране на членовете на националния отбор, който участва в ХІ Международна олимпиада по астрономия.

Подборен кръг - задачи и решения

Национален отбор:

Младша възраст
Калоян Владимиров Генков,
      ІХ клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София
Теодора Руменова Иванова,
      VІІІ клас, СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, Русе
Стефан Димитров Маринов,
      ІХ клас, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна

Старша възраст
Игнат Ганчев Калинов,
      Х клас, МГ “Гео Милев”, Плевен
Александър Атанасов Куртенков,
      ХІ клас, ЕГ “Пловдив”, Пловдив
Кирил Бисеров Борисов ,
      ХІ клас, МГ “Гео Милев”, Плевен
Евгени Симеонов Димитров,
      Х клас, МГ „Гео Милев”, Плевен

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър