Юни 2005 г.

Задача за всички:

Кога настъпва лятното слънцестоене през 2005 г.? Къде по Земята на тази дата в момента пладне Слънцето е:

  • най-високо над хоризонта?
  • на самия хоризонт?
  • най-ниско под хоризонта?
  • на височина 23.5° над хоризонта?

В кой град на тази дата денят ще е по-дълъг - във Варна или в София?

Решение:

Както можем да видим в астрономически календар или алманах, през 2005 г. лятното слънцестоене настъпва на 21 юни в 9 ч. 46 м. българско време. На тази дата в момента пладне Слънцето е най-високо на хоризонта за северна географска ширина 23°27', или т.нар. северна тропична окръжност. Тогава там Слънцето е в зенита. На самия хоризонт Слънцето в момента пладне е на 66°33' южна географска ширина, или т.нар. южна полярна окръжност. Най-ниско - на 23°27' под хоризонта е за Южния полюс. На височина 23°27' над хоризонта в момента пладне Слънцето е за Северния полюс и за 66°33' - 23°27' = 43°06' южна географска ширина.

На тази дата денят ще е малко по-дълъг във Варна, отколкото в София.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър