Март 2005 г.

Задача за VІІ-VІІІ клас:

Кога започва астрономическата пролет? Какво означава това?

Решение:

Според Астрономически алманах за 2005 г. пролетта запачва на 20 март в 14 ч. 33 м. българско време. Това означава, ч в този момент Слънцето при своето видимо движение по еклиптиката пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава в северната.

Задача за ІХ-ХІІ клас:

Защо астрономическата пролет не започва винаги на една и съща дата всяка година? Погледнете в астрономическия календар кога започва астрономическата пролет тази година. Пресметнете кога (на коя дата и в колоко часа) ще настъпи тя догодина.

Решение:

Периодът от време от началото на астрономическата пролет до началото на следващата астрономическа пролет е равен на една тропична година, или 365.24219 денонощия. По света е възприетата календарна система, основаваща се на т.нар. Григориански календар. Според нея по определен начин се редуват обикновени години по 365 дни и високосни по 366 дни. Това е направено за удобство. Но то е и причината датата на пролетното равноденствие да е малко различна всяка година - понякога 20 март, понякога 21 или 22 март. Зависи колко години са минали от последната високосна година.

Лесно можем да пресметнем продължителността на тропичната година в дни, часове и минути:

365.24219 дни = 365 дни 5 ч. 49 мин.

Щом в 2005 г. астрономическата пролет настъпва на 20 март в 14 ч. 33 мин., то до 20 март 2006 г. в 14 ч. 33 мин. ще са изминали 365 дни от този момент и до настъпването на следващата астрономическа пролет ще остават още 5 ч. 49 мин. Следователно тя ще настъпи в 20 ч. 22 мин. на 20 март 2006 г.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър