Февруари 2005 г.

Задача за VІІ-VІІІ клас:

Вземете астрономически календар или алманах, най-добре не от една, а от няколко години. Разгледайте добре датите, на които се случват лунни и слънчеви затъмнения. Ако в някоя година през март има лунно затъмнение, може ли през юни да има слънчево затъмнение? Защо?

Решение:

Като разгледаме няколко астрономически календара, можем да забележим, че лунните и слънчеви затъмнения не са разпръснати по цялата година. Те са съсредоточени в два периода на годината, които са почти през 6 месеца. Например през януари и юни-юли, или през май и ноември. Обяснението е, че за да има лунно или слънчево затъмнение, Луната трябва да е много близо до правата, свързваща Земята и Слънцето. Поради наклона на лунната орбита спрямо еклиптиката, това не се случва при всяко новолуние или пълнолуние. С други думи, когато е в пълнолуние или новолуние, Луната едновременно с това трябва да е близо до един от възлите на лунната орбита - точките, в които лунната орбита пробожда равнината на еклиптиката. Може да има един период на редувящие се две-три лунни и слънчеви затъмнения, когато Луната е близо до нисходящия възел на своята орбита, и още един такъв период на затъмнения, когато Луната е блио до противоположния - възходящ възел. А това се случва около половин година по-късно. За по-подробно обяснение вижте в Пищов - раздел Затъмнения.

Задача за ІХ-ХІІ клас:

Вие сте вълшебникът, който запалва вечерта звездите, за да не е съмсем тъмно през нощта. Как по-добре ще осветите Земята - като запалите една звезда като Сириус от -1.5m, или 1000 звезди от 6m?

Решение:

Ако блясъкът на една звезда е 100 пъти по-силен от блясъка на друга, то звездната величина на първата звезда е с 5 единици по-малка от звездната величина на втората. Следователно 100 звезди от 6m светят колкото една звезда от 1m. Десет звезди от 1m светят колкото 1000 звезди от 6m. Същевременно 10 звезди от 1m биха светили колкото една звезда от звездна величина 1 - 2.5lg10 = -1.5m. Това означава, че няма значение дали вълшебникът ще запали една звезда като Сириус или 1000 звезди от 6m.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър