Задача:

Ако днес Слънцето изгрява точно от изток, то в каква посока ще залезе? Дайте само качествен отговор. Кога през годината може да се случи това?

Решение:

Ако действително днес Слънцето изгрява точно на изток, то следва, че моментът на изгрева съвпада с момента на пролетното или есенното равноденствие, когато Слънцето има нулева деклинация и се намира на небесния екватор. В случай, че е пролетното равноденствие, при залеза Слънцето вече ще се отместило малко по еклиптиката в северната небесна полусфера и ще има малка положителна деклинация. Следователно посоката, в която ще залезе е малко отместена на север от точката запад на хоризонта. В случай, че е есенното равноденствие, съответно, в момента на залеза Слънцето ще се е отместило малко в южната небесна полусфера и ще залезе в посока, малко отместена на юг от точката запад на хоризонта.

Тези разсъждения важат, ако не се отчита рефракцията. Тя води до видимо по-високо положение на небесните светила над хоризонта от действителното. Ето защо, за да изгрее Слънцето точно на изток, трябва моментът на изгрева да съвпада с определен момент от време малко преди пролетното равноденствие, или малко след есенното равноденствие. Точно на какво разстояние трябва да е Слънцето от съответната равноденствена точка, обаче, се определя от географската ширина на мястото на наблюдение. По тази причина не може да се каже в каква посока ще залезе Слънцето същия ден, ако не е известна географската ширина.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър