Ноември 2004 г.

Задача за VІІ-VІІІ клас:

В кой от изброените градове Полярната звезда би се виждала най-високо над хоризонта, в кой - най-ниско над хоризонта и в кой би била под хоризонта: София, Джакарта, Мелбърн, Москва, Кайро, Рейкявик, Богота, Мурманск?

Решение:

Полярната звезда е много близо до т.нар. северн небесен полюс. За всеки пункт от северното полукълбо височината над хоризонта на северния небесен полюс е равна на географската ширина. Следователно колкото по на север е дадена точка от северното полукълбо на Земята, толкова по-високо ще се вижда над хоризонта северният небесен полюс (а значи и Полярната звезда) за тази точка. Полярната звезда е винаги под хоризонта за всички точки от южното полукълбо, с изключение на много тясна област около екватора, където тази звезда може да бъде видяна ниско на хоризонта поради рефракцията и факта, че не съвпада точно със северния небесен полюс, а е на около 43' от него.

Град
Държава
Географска ширина
София България
+42°41'
Джакарта Индонезия
-06°10'
Мелбърн Австралия
-37°49'
Москва Русия
+55°46'
Кайро Египет
+29°52'
Рейкявик Исландия
+64°08'
Богота Колумбия
+04°36'
Мурманск Русия
+69°00'

От таблицата става ясно, че най-северният измеду изброените градове е Мурманск и там Полярната звезда ще е на около 69° над хоризонта. Най-южният град от северното полукълбо е Богота. Там Полярната звезда ще е най-ниско над хоризонта, на 04°36'. Тази височина може да се увеличи с около 30' поради рефракцията и с още 43' в определе период от годината заради разстоянието от Полярната звезда до северния небесен полюс. В градовете Джакарта и Мелбърн, които са в южното пълукълбо, Полярната звезда няма да се вижда над хоризонта.

Задача за ІХ-ХІІ клас:

Защо Земята има атмосфера, а Луната - не?

Решение:

Луната и Земята получават практически еднаква слънчева енергия на единица повърхност. Поради значително по-слабото си гравитационно привличане, обаче, Луната не може да задържи около себе си плътна атмосфера. Атмосферните атоми и молекули лесно придобиват скорости, превишаващи втора космическа скорост за Луната, и я напускат.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър