Задача:

Пресметнете видимата от Меркурий звездна величина на Венера в противостоене. Необходимите ви данни намерете в Интернет или от справочна литература.

Решение:

Радиусът на Венера е R = 6052 km, а нейното албедо, или отражателна способност, е     A = 0.65. Разстоянието от Венера до Слънцето е km, от Меркурий до Слънцето е km, а от Земята до Слънцето km,. Видимата от Земята звездна величина на Слънцето е .
Да означим разстоянието от Меркурий до Венера в опозиция за меркурианския наблюдател с   . Осветеността, която Слънцето създава върху Земята, е:

където  LS  е светимостта на Слънцето. Върху Венера попада светлинен поток от Слънцето, който е:

Частта от този светлинен поток, която Венера ще отразява, е равна на AW, а осветеността, която Венера ще създава върху Меркурий, ще бъде:

Осветеността, която Слънцето създава върху Земята, е:

Като означим с  mV   търсената видима звездна величина на Венера, гледана от Меркурий, то съгласно формулата на Погсън можем да напишем:

Оттук получаваме:

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър