Дядо Коледа в опасност!

Недобронамерени и не много умни хора твърдят, че Дядо Коледа не може да съществува. Ето някои от техните "научни" аргументи:

- За да занесе подаръци на всички добри деца в рамките на 24 часа, Дядо Коледа трябва да се движи със скорост, по-голяма от скоростта на светлината.

- Движейки се с много висока скорост, шейната на Дядо Коледа, заедно с него, подаръците и елените, ще се нагрее от съпротивлението на въздуха и ще изгори като метеор.

Опровергайте научно тези несъстоятелни твърдения:

- Направете разумно предположение за броя на децата по Земята и оценете скоростта на движение на Дядо Коледа.

- Посочете общоизвестни факти от поведението и привичките на Дядо Коледа, за да докажете, че той има ефективна защита срещу топлина и огън.

За улеснение и по-голяма категоричност на доказателствата, приемете, че всички деца по Земята са добри. (Всъщност за Дядо Коледа то си е наистина така).

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Решение

Днес на Земята живеят около 6 милиарда души. Да приемем, че средната продължителност на живота на хората е около 70 години и че за деца ще смятаме хората до около 18 госишна възраст. Приемаме също, че от всяка възраст на Земята има по приблизително равен брой хора. Тогава частта от хората, които са деца, можем да получим, като разделим 70 на 18, т.е. децата са около 1/4 от всички хора, или около 1.5 милиарда.
Площта на земното кълбо е S = 4πR2 където R = 6400 km е радиусът на Земята. S ≈514 ×106 km2. Разделяме я на 1.5 милиарда и получаваме, че на всяко дете по земната повърхност се падат по 0.343 km2. Като коренуваме това число, пресмятаме, че средното разстояние между две деца е 0.586 km. Приблизителна оценка за общото разстояние, което шейната на Дядо Коледа трябва да прелети, за да се посетят всички деца, можем да получим, като умножим средното разстояние между две деца на броя на децата:
0.586 km ×1.5 ×106 деца ≈ 878 ×106 km. Това разстояние Дядо Коледа трябва да измине за едно дедонощие, или 24 часа по 60 минути по 60 секунди. Окончателно изчисляваме, че скоростта на неговата шейна трябва да е около 10000 km/sec, което си е шеметна скорост, подобаваща за една вълшебна шейна, но все пак е много по-малка от скоростта на светлината (300000 km/sec).

С такава скорост шейната с Дядо Коледа, обаче, действително се нуждае от сериозна защита срещу високите температури, които биха се развили при движението във въздушна среда. Но няма какво да спорим за нейното съществуване, понеже имаме непоклатимо и очевидно доказателство. как Дядо Коледа влиза в нашите домове? - През комина!

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър