ХІІІ Международна олимпиада по астрономия

От 13 до 21 октомври в Триест, Италия, се проведе
ХIІІ Международна олимпиада по астрономия.
Участваха 95 ученици от 18 страни. Представяне на българския национален отбор:

Младша възраст (до 15 г.)
Чавдар Чавдаров Дуцов - гр. София,
диплом ІІ степен (сребърен медал)
Ивелин Йорданов Пенчев - гр. Русе,
диплом за участие
Магдалена Петева Дакева - гр. Плевен,
диплом за участие

Старша възраст (до 17 г.)
Момчил Емил Молнар - гр. Русе,
диплом І степен (златен медал)
Диана Руменова Софрониева - гр. Варна,
диплом ІІІ степен (бронзов медал)
Калоян Владимиров Генков - гр. София,
диплом ІІІ степен (бронзов медал)

 

Ръководители на отбора бяха Алексей Стоев - директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Юрий Гагарин" - Стара Загора, и Ева Божурова - преподавател в Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" - Варна.

Участието на нашия отбор се осъществи с финасовата подкрепа на Американската фондация за България
и Министерството на образованието и науката.

 

Впечатления на участниците

Чавдар     Магдалена      Ивелин      Диана      Калоян      Момчил

Отляво надясно: Ивелин, Чавдар, Диана, Магдалена, Момчил, Калоян

 

Международната олимпиада по астрономия се организира от Евроазиатското астрономическо общество и Асоциацията на учителите по астрономия към Европейската асоциация за астрономическо образование. Тя се провежда всяка година от 1996 г. насам, като участници са първенците от националните астрономически олимпиади в различни страни - ученици на възраст между 14 и 17 години.

Олимпиадата по правило се провежда в голяма астрономическа обсерватория или астрономически институт. Състои се от три тура.

Теоретичен тур - задачите се отличават с особено остроумна и нестандартна формулировка, в която има понякога излишни данни, а за липсващите данни трябва да се правят подходящи предположения. Поощрява се оригиналното мислене.

Практически тур - задачите се съставят по наблюдателни данни от институцията домакин на олимпиадата и поставят участниците в ситуация, максимално близка до тази на професионалните астрономи при решаването на научен проблем.

Наблюдателен тур - Задачите са свързани с наблюдения с просто око или телескоп и изискват много добро познаване на звездното небе.

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър