Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Небесна сфера

 

Небесна сфера

О - земен наблюдател
Р - северен небесен полюс
Р' - южен небесен полюс
П и П' - северен и южен еклиптични полюси
- пролетна равноденствена точка
- есенна равноденствена точка
ε= 23°27' - наклон на земната ос спрямо перпендикуляра към еклиптиката (еклиптичната ос) и също - наклон на равнината на екватора към еклиптичната равнина. Пренебрежимо малките размери на земната орбита около Слънцето ни дават право да пренесем успоредно еклиптичната ос ПП', така че вместо през Слънцето да минава през центъра на Земята, без да внасяме някаква грешка. Положението на еклиптичните полюси на фона на звездите при тази промяна остава същото, защото звездите са много далеч от нас.
В сравнение с по-горния чертеж, тук небесната сфера е завъртяна така, че световната ос РР' (съвпадаща със земната ос NS) да е вертикално разположена.

 

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър