Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Екваториални координати

 

Екваториални координати

Р - северен небесен полюс
Р' - южен небесен полюс
- пролетна равноденствена точка
М - небесно светило
α - ректасцензия (от 0° до 360° , или от 0h до 24h)
δ - деклинация (от 0° на екватора до 90° на северния небесен полюс и до -90° на южния небесен полюс)
Ректасцензията се отчита по екватора в посоката, в която става годишното движение на Слънцето по еклиптиката. Тя е обратна на посоката на видимото денонощно въртене на небесната сфера.
Ректасцензията и деклинацията на светилото не зависят от времето (в първо приближение, като не се отчитат прецесията и нутацията на земната ос) и от географското място на наблюдателя, за разлика от височината и азимута.

 

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър