Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Еклиптика

 

Еклиптика

S - Слънце
T1, T2 - две последователни положения на Земята по нейната орбита около Слънцето
NS - земна ос
S1, S2 - проекции на Слънцето, гледано от Земята, върху небесната сфера
Размерите на цялата земна орбита са също пренебрежимо малки в сравнение с небесната сфера. В резултат на движението на Земята около Слънцето, проекцията на Слънцето, гледано от Земята, на фона на звездното небе се движи от запад на изток. За една година тя описва един голям кръг по небесната сфера. Той се нарича еклиптика.
П, П' - северен и южен еклиптични полюси
Земната ос NS е наклонена спрямо оста на еклиптиката ПП' на ъгъл 23°27' .

 

 

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър