Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Хоризонтална координатна система

 

Хоризонтална координатна система

М - небесно светило,
О - наблюдател
Хоризонтални координати:
h - височина на светилото над хоризонта (от 0° на хоризонта до 90° в зенита и до -90° в надира). Вместо височината, може да се използва зенитното отстояние z = 90° - h.
А - геодезически азимут. Отчита се от точката Север по посока Изток - Юг - Запад (от 0° до 360° ). В астрономията често се използва астрономическият азимут A', който се отчита в същата посока, но от точката Юг.
Хоризонталните координати на небесните светила се променят с течение на времето и зависят от географското положение на наблюдателя.

 

 

 

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър