Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Меридиан на мястото и посоки на света

 

Меридиан на мястото и посоки на света

Z - зенит, Z' - надир
NS -земна ос
Р - северен небесен полюс, Р' - южен небесен полюс, РР' - световна ос
РZР'Z' - небесен меридиан на мястото. Небесният меридиан на мястото е цяла окръжност от небесната сфера, а не половин окръжност от единия полюс до другия, както обикновено се счита за меридианите.
Небесният меридиан на мястото пресича хоризонта в точките Север (N) и Юг (S).

 

 

 

 

 

 

О - земен наблюдател в северното полукълбо
φ - географска ширина на наблюдателя
Небесният екватор пресича хоризонтa в точките Изток (E) и Запад (W).
Северният небесен полюс Р е на височина над хоризонта, равна на φ- географската ширина на наблюдателя.
Колкото повече отиваме на север, толкова небесният полюс е по-високо над хоризонта. За наблюдател, намиращ се на северния полюс на Земята, P съвпада със Z. За наблюдател на земния екватор небесният екватор минава през зенита, а двата небесни полюса лежат на хоризонта в точките Север и Юг.
Небесният екватор дели небесната сфера на северна и южна небесна полусфери.

Ако се намираме на географска ширина φ в северното полукълбо на Земята, то в последователни моменти от време можем да наблюдаваме цялата северна небесна полусфера и една ивица от южната небесна полусфера с ширина 90° - φ под небесния екватор. Ако сме на северния полюс на Земята, то над хоризонта за нас във всеки момент от нощта е цялата северна небесна полусфера, но не и южната. От точка на земния екватор в последователни моменти от време за нас стават достъпни за наблюдение цялата северна и цялата южна небесна полусфера.

 

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър