Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Космология

 

Космология

Закон на Хъбъл за разширението на Вселената: Ако една галактика, квазар или друг далечен обект се намира на разстояние r (в рс) от нас, поради разширението на Вселената, той се отдалечава от нас със скорост:

v = Hr

където v е в km/sec, H = 75 km.sec-1Mpc-1 е константата на Хъбъл.
1Mpc (мегапарсек) = 106 pc.О - нашата Галактика, А - друга галактика
С малки кръгчета са означени галактики, отдалечени на еднакви разстояния r една от друга. Съгласно закона на Хъбъл при увеличение на разстоянието от нас до обекта 2, 3, 4, . . . пъти, неговата скорост на отдалечаване от нас също се увеличава съответно 2, 3, 4, . . . пъти.
Затова не съществува център на Вселената, от който да става разширението. Разширението на Вселената изглежда по еднакъв начин, независимо от коя точка на Вселената го наблюдаваме - дали от нашата Галактика О или от друга галактика А.
Критична плътност:
c = 3H2/(8πG) ~ 10-29 [g/cm3]
където G = 6.67×10-11 [m3kg-1sec-2] е гравитационната константа. Ако действителната средна плътност на материята във на Вселената е по-малка или равна на ρc, то Вселената вечно ще се разширява. Това означава, че гравитационните сили, упражнявани от тази материя, няма никога да са способни да спрат разширението на Вселената, което става по инерция в резултат на началния тласък, даден от Големия взрив. Ако действителната средна плътност на материята във Вселената е по-голяма от ρc, то в бъдеще ще настъпи момент, когато разширението на Вселената ще спре и тя ще започне да се свива.

 


«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър