Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Светлинни вълни и ефект на Доплер

 

Светлинни вълни и ефект на Доплер


λ — дължина на вълната
с = 300 000 km/sec — скорост на разпространение на светлината
Т = λ/с — период на светлинната вълна
ν= 1/ Т — честота на вълните
с = λν — важно съотношение!

То показва, че тъй като всички светлинни вълни се разпространяват с еднаква скорост, не може да има светлинни вълни с произволни комбинации между дължина и честота. От дължината на светлинната вълна еднозначно се определя нейната честота и обратното. Колкото са по-дълги вълните, толкова по-нискочестотни са и обратното.

Ако източник, излъчващ светлина с дължина на вълната λ0 и честота ν0, се отдалечава от наблюдателя със скорост v, то възприеманата от наблюдателя дължина на светлинната вълна от източника е λ= λ0 + Δλ, а честотата е ν= ν0 - Δν , където при  v«с:
Δλ/λ = Δν/ν = v/с.
Ако източникът се приближава към наблюдателя, то дължината на вълната, възприемана от наблюдателя, намалява с Δλ, а честотата се увеличава с Δν.

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър