Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Гравитация

 

Гравитация

Закон на Нютон:

F = Gm1m2/r2

F - сила на привличане между две тела
m1 и m2 - маси на телата
r - разстояние между тях
G = 6.67×10-11 [m3.kg-1.s-2] — гравитационна константа.


Ускорение на силата на тежестта на повърхността на кълбовидно тяло с маса М и радиус R:

g = GM/R2

за Земята  g = 9.8 kg.m.s-2.
Ускорението на силата на тежестта на разстояние r от центъра на тялото (r > R) е:

g = GM/r2

Гравитационната сила, с която дадено тяло действа на други тела, намиращи се на еднакви разстояния от него, им придава еднакви ускорения, независимо от техните маси.
Нека едно тяло има маса М. То създава около себе си гравитационно поле. На разстояние r от това тяло има друго тяло с маса m1. Върху него действа гравитационна сила:

F1 = GМm1/r2

Съгласно втория принцип на динамиката на Нютон ускорението а1, което получава тялото в резултат от това взаимодействие, се определя от съотношението:

F1 = а1m1     =>       а1 = GМ/r2

Следователно а1 не зависи от масата на тялото m1. Ако има и друго тяло с маса m2, което също е на разстояние r от тялото М, и примерно m2> m1, то върху него ще действа сила:

F2 = GМm2/r2 и очевидно F2> F1, но тъй като:

F2 = а2m2      =>      а2 = GМ/r2 = а1

В гравитационното поле на тялото М двете тела m1 и m2 , отдалечени на едно и също разстояние от М, ще получат еднакви ускорения.


«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър