Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Космически скорости

 

Космически скорости

Първа космическа скорост: минималната необходима скорост на едно тяло, за да стане то спътник на тялото М (да се движи около него по кръгова орбита с радиус R).
v1 = (GM/R)1/2,
където G е гравитационната константа.
За Земята v1 = 7.9 km/s
За да се движи едно тяло по кръгова орбита с радиус r (r>R), то трябва да има скорост, равна на кръговата скорост:
vкр = (GM/r)1/2


Втора космическа скорост: минималната необходима скорост на едно тяло, за да напусне то завинаги тялото М (да се отдалечава по парабола), стартирайки от повърхността му.
v2 = (2GM/R)1/2
За Земята v2 = 11.3 [km/s]
Ако тялото-спътник се намира на разстояние r (r > R) от тялото М, минималната скорост, необходима на тялото-спътник да не остава в орбита около тялото М, а да се отдалечава вечно от него, е параболичната скорост:
vпар = (2GM/r)1/2


«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър