Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите » Ъглови и линейни размери на обектите

 

Ъглови и линейни размери на обектите


d - линеен размер на обекта АВ
δ - видим ъглов размер на обекта
r - разстояние от наблюдателя О до обекта
Ако d <<r, то:
d = δr,
където δ е в радиани, а d и r са в еднакви мерни единици.

Когато δ се измерва:
• в градуси, то d = ( π/180°)δr;
• в дъгови минути, то d = ( π/(180°×60'))δr;
• в дъгови секунди, то d = ( π/(180°×60'×60" ))δr ≈ δr/206265.

 

«Предишна тема       

 

 

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър