Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Геометрия върху сфера

 

Геометрия върху сфера

Сеченията на сферата с равнини са окръжности - А, В. Сечението на сфера с равнина, минаваща през центъра на сферата, се нарича голям кръг - А.
Най-кратката линия, свързваща две точки от сферата, е част от голям кръг.


Сферичният триъгълник има страни, които са дъги от големи кръгове. Ако A, B и C са ъглите при върховете му, а a, b и c са ъгловите дължини на страните му, то:

cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A
sin a cos B = sin c cos b - cos c sin b cos A
sin a sin B = sin b sin A

Следваща тема »

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър