Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Линия на смяна на датите

 

Линия на смяна на датите

Линията на смяна на датите е меридианът, намиращ се на 180° от Гриничкия меридиан.
Когато пресичаме линията на смяна на датите:
• от запад на изток, повтаряме една дата;
• от изток на запад, прескачаме една дата.

 

 

 

 


Всъщност линиите на смяна на датите са две. Едната е 180-градусовият меридиан и е неподвижна, а другата е меридианът, на който в даден момент е полунощ, и тя се движи по земната повърхност от изток на запад. На фигурата са показани положенията на линията, където е полунощ, в три последователни момента от време.
Така ако на 2 април се намираме на запад от линията на смяна на датите и я пресечем от запад на изток, то новият ден, който ще настъпи за нас след полунощ, ще бъде отново 2 април (повтаряме една дата).
Ако на 1 април сме на изток от линията на смяна на датите и я пресечем от изток на запад, то новият ден, който ще настъпи за нас след полунощ, ще бъде 3 април прескачаме една дата).

«Предишна тема       

                                                                     

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър