Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Еклиптични координати

 

Еклиптични координати

В еклиптичната координатна система основни елементи са северният и южният еклиптични полюси и еклиптиката. Еклиптичните координати са еклиптична ширина β и еклиптичната дължина λ. Еклиптичната дължина често се нарича астрономическа дължина или просто дължина на дадено светило, а когато става въпрос за еклиптичната дължина на Слънцето - слънчева дължина, и тогава се бележи с . Еклиптичната ширина на едно светило е ъгловото разстояние от еклиптиката до светилото и е аналогична на деклинацията при екваториалните координати. Еклиптичната дължина е аналогична на ректасцензията при екваториалните координати - отчита се също от пролетната равноденствена точка и в същата посока, но не по небесния екватор, а по еклиптиката. Слънцето прави една обиколка по еклиптиката за една година (в първо приближение - тропическа година, равна на 365d.2422). Следователно всяко положение на Слънцето по еклиптична дължина съответства на определен момент от годината. Ето защо слънчевата дължина може да се използва за такова датиране на различни астрономически събития, което е независимо от обстоятелството, че годината не съдържа цяло число денонощия. Например, всяка година моментът на максимална активност на един метеорен поток може да се случва при една и съща слънчева дължина, макар че това съответства на различен час от денонощието или дори на различна дата през различните години.

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър