Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Горна и долна кулминация на светилата

 


Горна и долна кулминация на светилата

 

Р - северен небесен полюс
Р' - южен небесен полюс
Z - зенит
Z' - надир
Меридиан на мястото - окръжността, която минава през P, P', Z, Z'. Горната и долната кулминации на едно светило са моментите, когато при видимото денонощно въртене на небесната сфера то пресича меридиана на мястото.

 

 

 

 

 

Когато наблюдателят се намира на някаква географска ширина φ(1), за него има незалязващи светила, изгряващи и залязващи светила и неизгряващи светила.
Ако наблюдателят е на северния полюс на Земята (2), то при видимото денонощно движение на небесната сфера светилата остават на еднаква височина над хоризонта.
Ако наблюдателят е на земния екватор (3), светилата изгряват и залязват перпендикулярно на хоризонта.

 

 

«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър