Необходими знания за решаването на задачите от астрономическата олимпиада

Подготовката за олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по предметите Човек и природа, география, физика и астрономия, изучавани в училище. Една от основните цели на олимпиада е насърчаване на извънкласните и извънучилищни форми на обичение, като кръжоци, клубове, школи и други.

Учебен материал, върху който се съставят задачите от различните кръгове на Националната олимпиада по астрономия:

Програма за 5-6 клас

Програма за 7-8 клас

Програма за 9-10 клас

Програма за 11-12 клас

Ако искате да сте сред най-добрите участници в олимпиадата, да се представите по най-добър начин на националния кръг, на подборния кръг и, при успех, който ви желаем, на Международната олимпиада по астрономия, то за вас е следната:

Програма максимум

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър