Астрономически обсерватории, в които има школи за подготовка за Олимпиадата по астрономия.

Град
Название
Адрес
Телефон
Web site
Варна
Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“
Приморски парк 4, п.к. 120, гр. Варна 9000
052-684441, 4
Габрово
Народна астрономическа обсерватория и планетариум
п.к. 194, гр. Габрово 5300
066-808234, 804061
Димитровград
Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно”
Парк „Никола Вапцаров”, гр. Димитровград 6404
0391-66797
Кърджали
Народна астрономическа обсерватория „Славей Златев”
п.к. 134, гр. Кърджали 6600
0361-62595, 61556
Силистра
Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей”
ул. „7 септември” 61, п.к. 304, гр. Силистра 7500
086-824139
Сливен
Народна астрономическа обсерватория
п.к. 7, гр. Сливен 8800
044-625383
Смолян
Народна астрономическа обсерватория и планетариум
бул. „България” 20, п.к. 132, гр. Смолян 4700
0301-83074, 23074
София
Астрономическа обсерватория на Софийския университет
Борисова градина, п.к. 36, гр. София 1504
02-8662324
Стара Загора
Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин”
ул. „Цар Иван Шишман” 62, гр. Стара Загора 6000
042-643183
Хасково
Астрономическа обсерватория при Младежки център
бул. „България” 41, гр. Хасково 6300
038-622903
Ямбол
Народна астрономическа обсерватория и планетариум
ул. „Цар Иван Александър” 12, п.к. 220, гр. Ямбол 8600
046-664216

Помощ при подготовката на вашите решения можете да получите от астрономическите обсерватории, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията.

Списък на препоръчителната литература можете да видите тук.

Полезни съвети за участниците в олимпиадата

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2009 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър