Задача:

Какво е аналема?

Решение:

Аналема е специален вид графика, чрез която може да се представи изменението на уравнението на времето в течение на годината. Тя прилича на осморка. Може да се получи и като красива фотография. За целта трябва цяла една година през определени интервали от време, например веднъж на 10 дни, в точно един и същи час да се прави снимка на Слънцето. Всички снимки трябва да се наслагват върху един и същи кадър. При всяка снимка фотоапаратът трябва да е ориентиран по абсолютно еднакъв начин спрямо хоризонта и посоките на света.

Причините в един и същи момент от денонощието Слънцето да се намира на различни положения по небето в различните дни от годината са сложни за обяснение. Те са свързани със следните фактори:

- Земята се движи около Слънцето по елиптична орбита с непостоянна линейна скорост. Затова и видимото годишно ъглово движение на Слънцето по еклиптиката не е равномерно.

- В различни моменти от годината Слънцето има различна деклинация.

- Поради наклона на еклиптиката към небесния екватор, изменението на ректасцензията на Слънцето през годината не става равномерно.

Красиви снимки на аналема могат да се видят в архива на Astronomy picture of the day, например:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040621.html

В същия архив може да се види дори и марсианска аналема:

http://apod.nasa.gov/apod/ap030626.html

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър