Задача:

На 1 декември 2008 г. в България ще се наблюдава покритие на Венера от Луната, а също и съединение на Венера с Юпитер. На 5 декември 2008 г. Луната ще бъде във фаза първа четвърт. По кое време от денонощието ще се види покритието на Венера от Луната? Как ще изглеждат фазите на Венера и на Луната тогава? Нарисувайте примерна схема на разположението на Слънцето, Земята, Луната, Венера и Юпитер при покритието.

Решение

Щом на 5 декември Луната е в първа четвърт, то на 1 декемви тя е във фаза почти по средата между новолуние, и първа четвърт, на възраст около 3 дни. Това означава, че покритието на Венера би могло да се наблюдава в ранните вечерни часове, когато Луната е на запад. Луната ще изглежда като сърп с изпъкналата страна на запад (към Слънцето). Луната е на ъглово отстояние от Слънцето, близко до 45°. При покритието на Венара от Луната, венера трябва да е на почти същото ъглово отстояние от Слънцето. Както е известно, при максимална елонгация Венера се отклонява от Слънцето на ъгъл, който е подобен по величина. Следователно Венера е много близо до максимална елонгация. При това положение видимият диск на Венера ще бъде осветен точно наполовина и осветената половина ще бъде от западната му страна.

Схема на разположението на Земята, Луната и планетите по време на покритието на Венера.

така ще изглеждат Луната и Венера, гледани от земния наблюдател.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър