Задача:

1. Уред, изобретен от великия италиански учен Галилео Галилей в 1609 г.
2. Космическо тяло, наречено на най-бързоногия бог - вестител на боговете.
3. Съзвездие, изобразяващо бога на медицината Асклепий.
4. Астроном, който развил теорията, че планетите обикалятоколо Слънцето, а не около Земята.
5. Техническо средство, с което можем да пресметнем почти всичко за звездите, но все пак не можем да ги преброим.
6. Една от линиите, по които Земята може да се раздели на портокалови резени.
7. Верен приятел на небесния ловец Орион.
8. Науката, изследваща най-огромните обекти, които съществуват.

В тази кръстословица се спотайва нещо много опасно - едно от най-опасните неща в небето! Ще можете да го откриете, след като правилно я решите и потърсите внимателно скритата дума.

Решение:

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър