Задача:

Загадъчното трепкане на звездите в ясна нощ често ни кара да се заглеждаме в тях и да мечтаем. Космонавтите са хора, които са успели да осъществят една голяма мечта на живота си. Дали когато гледат тъмните космически дълбини от своите кораби по време на полет трепкането на звездите им действа по същия начин?

Решение:

Трепкането на звездите се дължи на явления в земната атмосфера. Малки по обем въздушни маси (с размери от порядъка на няколко сантиметра до десетки сантиметри) имат леко различаващи се температури и плътности и следователно - леко различни показатели на пречупване на светлината. Те са в непрекъснато движение. Когато тези обеми въздух преминават пред обектива на телескопа, те отклоняват светлинните лъчи в различни, променящи се посоки. Когато наблюдаваме с невъоръжено око или с телескоп, чиито диаметър на обектива е сравнително малък - по-малък от характерните размери на температурните нееднородности във въздуха - то виждаме как звездите примигват и изображенията им трепкат, защото светлинните снопове от тях ту се разсейват, ту се събират в зеницата на окото или в обектива на телескопа. Когато наблюдаваме с по-голям телескоп (примерно поне около 50 см диаметър на обектива), то наблюдаваме изображения на звездите, които не примигват, но при по-голямо увеличение се вижда, че представляват размазани петна. Това е така, защото в по-големия обектив едновременно в даден момент попадат снопове лъчи от една звезда, които са отклонени в различни посоки от множество различни въздушни нееднородности.

Наблюдавани от космоса, звездите не би трябвало да трептят. Това може би ще разочарова мечтателите, но нека не бързаме с разочарованието. Съществуват мнения, че дори и в откритото космическо пространство би могло да се наблюдава трепкане на звездите, предизвикано от междупланетната и междузвездната среда. потърсете информация в Интернет. Може би ще намерите нещо интересно по този въпрос. Споделете го във "Въпроси и отговори".

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър