Задача:

През какъв период от време се редуват приливите в моретата и океаните? Приливните вълни в открития океан са с височина около 1-2 метра, а близо до бреговете на континентите стават по-високи. Защо приливните вълни в Черно море имат височина само 10-20 см?

Решение:

Земята се върти от запад на изток около своята ос с период Т1=23 ч. 56 м. Луната обикаля около Земята в същата посока, в която става околоосното въртене на Земята, но с период Т2=27.3 денонощия. Следователно приливните вълни, създавани от Луната, ще се движат около Земята с период Т, за който е в сила съотношението:

1/T=1/T1 - 1/T2

Оттук получаваме: T=T1T2/(T2-T2)≈24 ч. 50 м. Приливните вълни на земната хидросфера са две - една на страната от Земята, обърната към Луната, и още една - на обратната страна. Затова периодът, през който за дадено място ще пристигат приливните вълни, ще бъде Т/2=12 ч. 25 мин.

Черно море е много малко. От неговата повърхност просто не може да се събере достатъчно вода за по-висока приливна вълна.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър