Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Движения на планетите

 

Движения на планетитеМеркурий и Венера - вътрешни планети
Марс, Юпитер, . . . , Плутон - външни планети


Вътрешна планета:
В горно и долно съединение не се вижда от Земята.
В максимална западна или източна елонгация е на най-голямото възможно ъглово отстояние съответно на запад или на изток от Слънцето. Това са периодите на най-добра видимост на планетата от Земята.
Източна елонгация - вечерна видимост на запад слез залеза на Слънцето. Тогава Венера се вижда като Вечерница.
Западна елонгация - сутрешна видимост на изток преди изтрева на Слънцето. Тогава Венера се вижда като Зорница.

Външна планета
Противостояние - най-добра видимост, намира се на 180° отстояние от Слънцето, вижда се през цялата нощ.
Западна и източна квадратура - планетата се вижда на 90° на запад или на изток от Слънцето.
Съединение - планетата не се вижда.
Видимите движения на планетите стават близо до еклиптиката.
Сидеричен период ТSID на орбитално движение на една планета се нарича периодът й на обикаляне около Слънцето относно т.нар. неподвижни звезди (орбиталният период на планетата, за който обикновено говорим).
Синодичен период TSYN на орбитално движение на една вътрешна планета се нарича периодът между две последователни долни съединения на планетата, а за една външна планета - периодът между две последователни противостояния.
Ако е периодът на обикаляне на Земята около Слънцето, то:

• за вътрешна планета: 1/TSYN = 1/ТSID - 1/

• за една външна планета: 1/TSYN = 1/ - 1/ТSID

 

Тези формули лесно могат да бъдат изведени от следните съображения:
Ако Т1 и Т2 са съответно сидеричните периоди на планетите 1 и 2, то периодът Т12 между две последователни противостояния на планетата 2 спрямо планетата 1 е синодичен период. Той може да се резглежда като период на обикаляне около Слънцето на планетата 2 в координатна система, неподвижно свързана с планетата 1. Т.е., ако ω1 и ω2 са ъгловите скорости на движение на планетите 1 и 2 около Слънцето относно неподвижните звезди, а ω12 е ъгловата скорост на движение около Слънцето на планетата 2 в координатна система, неподвижно свързана с планетата 1, то:
ω12 = ω2 - ω1

Тъй като съгласно третия закон на Кеплер планетата 2 се движи около Слънцето с по-малка ъглова скорост, отколкото планетата 2, т.е. ω2< ω1, то ω12< 0.

Имайки пред вид, че = ω=2π/Т, получаваме:

-1/ Т12 = 1/ Т2 - 1/ Т1      или

 1/ Т12 = 1/ Т1 - 1/ Т2

Ако считаме планетата 1 за Земята, получаваме съотношението за външна планета (в случая планетата 2), а ако считаме планетата 2 за Земята, то получаваме съотношението за вътрешна планета (в случая планетата 1).
По подобен начин може да се получи съотношение между слънчевото денонощие, звездното денонощие , и периода на обикаляне на Земята около Слънцето :

1/= 1/ - 1/


«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър